Betekenisjagers faciliteert en concretiseert het maken van impact*.

Durf van betekenis te zijn

Betekenisjagers helpt organisaties om meer van betekenis te zijn. Ingewikkelder willen we het niet maken.

Een betekenisvol concept raakt mensen, heeft de juiste balans tussen emotionele en functionele elementen. Daarvoor haalt Betekenisjagers inzichten bij stakeholders op, vertaalt die naar positieve klantervaringen en verbindt die aan interne doelen. Zo creëren we realistische en gedragen concepten.
Betekenisjagers werkt op maat, zorgt voor inspiratie en inzichten door service design en eigen werkvormen in te zetten. Als eindproduct levert betekenisjagers een presentatie met onderbouwde concepten en een concreet plan voor uitvoering.

We luisteren graag met welke vragen u stoeit om ze samen op te lossen in een proces waar medewerkers, klanten en andere stakeholders bij betrokken worden. Onderstaand een aantal mogelijke ingangen, klik verder of bel Wilma op 0621207768.

  op weg naar betekenisvol ondernemenbetekenisvolle concepten

 

*”Impact is het effect van een organisatie op de maatschappij”, definitie Karin Maas.