Betekenisjagers faciliteert en concretiseert het maken van impact*.

Durf van betekenis te zijn

De wereld is in beweging. Het gaat meer en meer over maatschappelijk relevant en van betekenis zijn. Dit vraagt om een andere aanpak, ook als onderneming. Delen, verbinden en samenwerken zijn inmiddels alternatieve vormen van waardeuitwisseling. Vanuit betekenisvol willen ondernemen worden andere economische modellen steeds meer omarmd. Economische modellen zoals de deel- of  circulaire economie veroveren hun plek. Daaruit komen mooie voorbeelden voort van bedrijven die naast winst ook maatschappelijke impact nastreven. Zomaar een paar voorbeelden als Fairphone, Interface, Ikea en Hutten laten zien dat meervoudige waardecreatie gepaard kan gaan met commercie en zelfs een beursnotering.

Betekenisjagers ontwikkelde een proces en instrumenten om organisaties te helpen van waarde te zijn. We luisteren graag met welke vragen u stoeit om ze samen proberen op te lossen in een proces waar een groot deel van de organisatie bij betrokken wordt. Onderstaand een aantal mogelijke ingangen, klik verder of bel ons op 0621207768.

  op weg naar betekenisvol ondernemenbetekenisvolle concepten

 

*”Impact is het effect van een organisatie op de maatschappij”, definitie Karin Maas.