de NVP

Samen met de medewerkers van de NVP en een aantal stakeholders, waaronder pleegouders en  betrokken organisaties,  hebben we ons (links in beeld) proces doorlopen. We zijn begonnen met het definieren van het doel. De NVP heeft door de jaren heen een aantal leden verloren omdat ze in het geweld van de transformatie vooral hun focus hadden op het behoud van deze voor pleegouders belangrijke belangenvereniging. Het verlangen om nu ‘de boel op orde was’ aan de slag te gaan met een nieuwe positionering en huisstijl lag er al een tijd.

Onderdeel van onze werkwijze is altijd het verzamelen van inzichten over stakeholders. In dit geval pleeggezinnen. Door het verzamelen van inzichten kregen we veel input over het bestaansrecht van de NVP. De vereniging die al 60 jaar haar bestaansrecht had bewezen moest weer terug naar waar het om ging en gaat: het pleeggezin.
Door inzichten uit onderzoeken, gegevens van jeugdzorg, maar vooral ook zichtbaar te maken wat de pleeggezinnen zelf vinden hadden we een goede basis om op voort te bouwen. Met deze inzichten zijn we aan de slag gegaan met de positionering van de NVP.

Met een groep stakeholders hebben we een een workshop geleid waarin we uitgebreid de customer journey van pleeggezinnen hebben beschreven. Met de service design tools waar we mee werken konden we snel in kaart brengen waar de NVP voor de doelgroep van waarde kan zijn. In een aantal gesprekken hebben we samen de gekozen positionering uitgewerkt. En de doelstellingen op de drie werkgebieden waar NVP op dient te focussen uitgewerkt naar praktische actielijsten waarin we samen prioriteit hebben bepaald.

 

BewarenBewaren